JOHAN O GUNILLA

Läsarsånger- Elvis - Country - Allsång - Schlager - Svensktoppslåtar

Stipendium 2003

Lennart Magnussons Stiftelse

År 2003 mottog Johan ett stipendium ur Lennart Magnussons stiftelse för Läsarsångernas bevarande. Flera tidningar uppmärksammade detta. Se artiklar nedan: