Sång och musik - vid begravningar


Johan sjunger ofta på  begravningar och framför sånger till gitarr eller till ackompanjemang av organist på plats.


Sånger som ofta önskas:


Där rosor aldrig dör

Jag har hört om en stad ovan molnen

Stad i ljus

Bro över mörka vatten

Himlen är oskyldigt blå

Amazing grace

Jag ska gå genom tysta skyar 


För mer information ring Johan på tel:

070-547 99 78