Sång och musik - vid begravningar


Johan sjunger ofta på  begravningar och framför sånger till gitarr eller till ackompanjemang av organist på plats.


Sånger som ofta önskas:


  • Där rosor aldrig dör
  • Jag har hört om en stad ovan molnen
  • Stad i ljus
  • Bro över mörka vatten
  • Himlen är oskyldigt blå
  • Amazing grace
  • Jag ska gå genom tysta skyar 


För mer information ring Johan på tel:

070-547 99 78